Annonce

Skatteforlig
26. juni 2012 - 17:04

Faglig venstrefløj kritiserer LO's blåstempling

Det er beskæmmende, at LO’s formand roser skattelettelserne uden at nævne, at det er på bekostning af de arbejdsløse og de dårligst stillede, siger Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke.

– Nu må regeringen tage sig sammen, den kan ikke regne med hele fagbevægelsens opbakning til en så asocial politik, som den der ligger bag skattereformen, siger Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke i København og medlem af Fagligt Ansvars sekretariat.

– Regeringen valgte blåt, selvom den havde muligheden for at indgå forlig med Enhedslisten, hvor de højeste indkomster ville komme til at betale regningen for skattelettelsen til lav- og mellemindkomstgruppen, siger Anders Olesen.

– Det er en højst overraskende og uheldig politisk situation der er opstået efter regeringens aftale med Venstre og de Konservative. Man favoriserer de højtlønnede og giver fordele til mellem- og lavtlønnede. Men finansieringen klares ved at skære i arbejdsløshedsunderstøttelsen førtidspensionen. De svageste kommer til at betale, det er det, man kalder mangel på solidaritet, siger han.

– Det er efter min bedste overbevisning ikke det, vælgerne drømte om, da de stemte en socialdemokratisk ledet regering til magten. En regering, som vel at mærke aldrig var kommet til, hvis ikke alle dele af fagbevægelsen havde sloges for den, siger Anders Olesen.

Med forliget har regeringen bragt sig selv i en yderst farlig situation, mener han.

– Regeringen har bragt sig selv og sin fremtid i fare, den kan ikke regne med støtte i hele fagbevægelsen til en så asocial politik, siger Anders Olesen.

Men LO’s formand Harald Børsting er glad for forliget?

– Som jeg hører Børsting, så er han mere optaget af loyalitet overfor regeringen end over for sine egne medlemmer. Sådan en optræden plejer at ende galt. Det er beskæmmende, at LO’s formand roser skattelettelserne uden at nævne, at det er på bekostning af de arbejdsløse og de dårligst stillede, siger Anders Olesen.

Han mener regeringen havde et andet valg, fordi en aftale med Enhedslisten stort set var klar.

– Man var tæt på en aftale med Enhedslisten, hvor det var de højeste indtægter, der betalte for de samme lettelser for de almindelige indtægter. Så man kunne have valgt en Robin Hood politik. I stedet valgte regeringen at føre blå skattepolitik, siger Anders Olesen.

LO's formand har efter forliget foreslået at genoptage trepartsforhandlingerne. Det er udmærket idé, mener Anders Olesen.

– Der er god grund til at starte forfra, der er masser af udestående problemer, når det gælder de arbejdsløses situation, uddannelse, social dumping osv. Problemer som jeg går ud fra også interesserer regeringen. Men Børsting må forstå, at det bliver uden at genoptage snakken om at øge arbejdstiden. Den seneste måned har vist, at det er der ingen opbakning til, og det vil der fortsat ikke være, siger Anders Olesen.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce