Annonce

miljø
25. april 2012 - 15:42

Greenpeace dømt for aktion mod »piratfiskere«

Aktivister straffes for at montere GPS-sendere på fiskekuttere i kampen mod ulovligt fiskeri.

25.000 kr. i bøde til Greenpeace og 2.250 kr. i bøde til aktivist Sebastian Ostenfeldt Jensen.

Det er straffen for miljøorganisationens GPS-aktion mod ulovligt fiskeri. Senderne blev monteret på fiskekuttere i Gilleleje Havn uden fiskernes viden tilbage i marts 2010.

Aktionen afslørede 84 tilfælde af piratfiskeri i Danmarks eneste totalfredede torskeområde.

Til sammenligning fangede fiskerikontrollen fra efteråret 2009 til august 2010 kun fem piratfiskere. 10 sager mod fiskere fra Gilleleje er nu under behandling af domstolen, og Fiskerikontrollen har opprioriteret kontrollen med områder lukket for fiskeri.

Krænkelse af husfreden

Metoden var imidlertid ulovlig ifølge Østre Landsret, der onsdag den 25. april kendte Greenpeace skyldig i at have brudt straffelovens § 264 om husfredskrænkelse, og dermed blev byrettens frifindelse omstødt.

- Uanset at de tiltalte har handlet med det formål at indsamle beviser for et angiveligt ulovligt fiskeri, har de tiltalte efter det anførte som led heri tilsidesat væsentlige retssikkerhedsgarantier for de ejere af fiskekuttere, der gennem fredskrænkelserne fik påmonteret sporingsudstyr på kutterne, skriver Østre Landsret blandt andet i sin begrundelse 

Greenpeace anker dommen.    

- Vi ønsker, at Højesteret skal tage stilling til det principielle spørgsmål, om husfredskrænkelsen var berettiget eller ej. Byretten mente, ligesom os, at det var en berettiget krænkelse af fiskernes husfred, da aktivisterne gik op på dækket af de fem trawlere, fordi aktionen indtil nu har ført til domfældelse af indtil videre fire fiskere og anklager mod yderligere seks, siger Mads Flarup Christensen, der er generalsekretær i Greenpeace. 

Greenpeace mener, at hensynet til torskene bør veje tungere end hensynet til husfreden.

- Derudover har en lang række borgere og foreninger anmeldt det ulovlige fiskeri til myndighederne igennem årene, uden at det har standset det systematiske piratfiskeri fra Gilleje-fiskerne. Hvis det ikke er nok til at berettige en mindre krænkelse af fiskernes husfred, så ved jeg ikke, hvad der skal til, tilføjer han.

Greenpeace oplyser, at mere end 8 ud af 10 af Europas fiskebestande er overfiskede. Det altoverskyggende problem i den fælles europæiske fiskeripolitik er overkapacitet. De europæiske trawlere er for store, for effektive, og der er alt for mange.  

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce