Annonce

ModKulturRefleksioner i den levende kultur
Retssag
28. marts 2012 - 18:11

Danske Bank sagsøger hovedpersonen i en roman

Danske Bank har sagsøgt Thomas Skade-Rasmussen Strøbech med krav om tilbagebetaling af hans gæld. Men sagsøgte hævder, at gælden er stiftet af en fiktiv person. Ny retssag i kølvandet på romanen "Suverænen".

Das Beckwerks roman Suverænen (2008) førte som bekendt til en usædvanlig retssag ved Østre Landsret.

Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, der er hovedpersonen i romanen, sagsøgte således Helge Bille Nielsen (tidl. Claus Beck-Nielsen, nu Nielsen) og forlaget Gyldendal for identitetstyveri med påstanden om, at de sagsøgte havde "anvendt og offentliggjort sagsøgers private forhold, herunder sagsøgers billede, sagsøgers navn, sagsøgers adresse, navne på sagsøgers børn, sagsøgers skilsmisse og sagsøgers økonomiske dispositioner", ligesom de "uberettiget [havde] anvendt sagsøgers tekster …".

Selv havde Helge Bille Nielsen forud for domsforhandlingen nedlagt påstand om afvisning med den begrundelse, at han ikke var den rette sagsøgte, eftersom han ikke var forfatter til romanen.

Påstanden blev imidlertid ikke fastholdt. Og under domsforhandling, der fandt sted den 19. og 20. januar 2011, erkendte Helge Bille Nielsen da også, at han er forfatter til romanen, selv om han derved trak tæppet væk under det, der havde været selve fundamentet for Das Beckwerk.

Dommerne kunne følgelig tage stilling til den meget komplekse sag, hvor de ud fra loven om freds- og ærekrænkelser, navneloven, persondataloven, markedsføringsloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skulle foretage en afvejning af kunstnerisk ytringsfrihed over for privatlivets fred.

Læs også artiklen "Kunstnerisk ytringsfrihed vs. privatlivets fred", Modkraft den 1. marts 2011

Den 17. marts 2011 afsagde Østre Landsret dom i sagen; en dom, der entydigt faldt ud til de sagsøgtes fordel. I dommens præmisser fastslog retten følgelig, at de personoplysninger, som indgik i bogens første 27 sider, enten var offentligt tilgængelige eller af mindre følsom karakter. Der blev også lagt vægt på, at Thomas Skade-Rasmussen Strøbech og Helge Bille Nielsen igennem flere år havde samarbejdet om forskellige offentliggjorte kunstprojekter. Og endelig lagde retten i sin dom til grund, at "hele værket, herunder også de første 27 sider, er fiktion".

Læs også artiklen "1-0 til den kunstneriske ytringsfrihed", Modkraft den 18. marts 2011

"Nu ejer Gyldendal mit liv", udtalte Thomas Skade-Rasmussen Strøbech som reaktion på dommen, og i dag kalder han sig udelukkende "Thomas".

Retssagen har imidlertid også haft store økonomiske konsekvenser for Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, idet det først var hans tredje advokat – under sagen havde han i alt fire – der ansøgte om fri proces.

Det skulle bl.a. være den gæld, som han har stiftet i forbindelse med sine advokatomkostninger, som Danske Bank nu forsøger at inddrive i forbindelse med en ny retssag ved Københavns Byret.

Læs også "Farcen om "Suverænen" fortsætter", Information.dk den 6.januar 2012

"Thomas" har dog i den nye sag henvist til dommen fra Østre Landsret og påstået, at han ikke er den rette sagsøgte. I hans påstandsdokument har han således bl.a. anført:

"Til støtte for den nedlagte påstand om afvisning gøres det gældende, at sagsøgte ikke er den rette person.

Thomas Skade-Rasmussen Strøbech indehaves af selskabet Gyldendal A/S og forfatteren Helge Bille Nielsen, som sammen skaber historier om, markedsfører og driver forretning på "Thomas Skade-Rasmussen Strøbech" i form af udgivelser og diverse reklamemateriale.

Sagsøgte har i årevis søgt at genvinde retten til "Thomas Skade-Rasmussen Strøbech", men har nu udtømt alle retslige muligheder som en konsekvens af Østre Landsrets dom af 17. marts 2011 (1. afd., j.nr. B-1706-09). Dommen fastslår, at "Thomas Skade-Rasmussen Strøbech" er fiktion og giver forfatteren Helge Bille Nielsen og selskabet Gyldendal A/S medhold og garanterer selskabet Gyldendal A/S og Helge Bille Nielsens ret til videre at bruge "Thomas Skade-Rasmussen Strøbech" i udgivelser og markedsføring.

Forfatteren Helge Bille Nielsen vedgår åbent sit identitetstyveri i offentligheden. Han hævder at have fundet på "Thomas Skade-Rasmussen Strøbech" og bruger frit materiale fra "Thomas Skade-Rasmussen Strøbechs" liv i sit værk. Han er støttet i dette af forretningspartneren Gyldendal A/S og fik med landsretsdommen af 17. marts 2011 rettens velsignelse. Sagsøgte blev dermed frakendt retten til egen identitet og har derfor ikke længere noget at gøre med "Thomas Skade-Rasmussen Strøbech. Sagsøgte eksisterer nu kun som "Thomas".

Det gøres gældende, at "Thomas Skade-Rasmussen Strøbech" er selskabet Gyldendal A/S og Helge Bille Nielsens ansvar. Sagsøgers påstand og anbringender vedrører således ikke sagsøgte."

Domsforhandlingen i sagen Danske Bank A/S mod Thomas Skade-Rasmussen Strøbech finder sted den 30. marts 2012 kl. 9.30 i Københavns Byret, retssal 3.

Ifølge retslisten er sagsøgte ikke repræsenteret ved nogen advokat. I så fald havde denne vel også rådgivet sin klient om – hvad det forekommer, at Helge Bille Nielsens advokat måtte have gjort forud for domsforhandlingen i Østre Landsret –  at det nok ikke er sandsynligt, at man i det danske retsvæsen vil kunne finde forståelse for denne "litterære navneleg".


Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce