Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

Baggrund
3. februar 2015 - 8:41
Et spøgelse går gennem vor verdensdel: Syriza og Podemos. Finanskapitalen og dens politiske repræsentanter ryster vel ikke af skræk, men er givetvis bekymrede. Fra Goldman Sachs til Corydon, fra Deutsche Bank til Merkel. For første gang er nyliberalismen seriøst udfordret i Europa.
EU
2. februar 2015 - 11:17
Den Europæiske centralbanks masseopkøb af obligationer risikerer at fuse ud pga. EU's sparepolitik.
EU og euroen
22. januar 2015 - 10:39
Hvis Grækenland demonstrerer i praksis, at der er et alternativ til en politik, der øger uligheden ved at fattiggøre det store flertal og berige en lille minoritet, kan det rive tæppet væk under støtten til nyliberalismen. Men Grækenland kan ikke klare det alene.
Finanslov 2015
15. december 2014 - 16:15
Trods delforbedringer i finanslovsaftalen løser finansloven for 2015 ikke de grundlæggende udfordringer.
Finanslov 2015
24. oktober 2014 - 12:00
Regeringens finanslovsforslag mangler svar på vækstkrisen og udfaldet af dagpengesystemet.
Økonomisk vækst
25. september 2014 - 17:24
Alt tyder på, at regeringen må nedjustere sin vækstprognose - igen igen.
Baggrund
16. september 2014 - 11:37
Pilen peger atter nedad for Danmarks og Europas økonomi. Hvilke politisk-økonomiske konsekvenser vil det have?
Økonomi
12. september 2014 - 12:02
Selvfinansierende topskattelettelser findes ikke.
Produktivitetskommissionen
29. august 2014 - 10:32
Produktivitetskommissionen er i alt for høj grad farvet af neoliberalistisk og udbudsøkonomisk tænkning.
Vækstpakke
8. juli 2014 - 11:03
Vækstpakke 2014 - uden jobs, grønt tilbageslag og den tunge ende nedad.

Sider

Annonce