Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

Boganmeldelse
15. oktober 2013 - 9:54
Det var manglen på produktiv basis for långivning, der lagde grunden for krisen, ikke pengeudstedelse i sig selv. Det misforstår Ole Bjerg i sin bog »Gode penge«.
Baggrund
11. oktober 2013 - 12:22
Hvad er rente? Hvilken rolle spiller gæld i den moderne kapitalisme? I Eurosystemet?
8. oktober 2013 - 12:54
Hvor kommer renten fra? Hvilken rolle spiller gæld i den moderne kapitalisme? I Eurosystemet?
Produktivitet
4. september 2013 - 22:27
Produktivitetskommissionens løsninger er liberalisering i den private sektor og NPM i den offentlige.
Baggrund
4. september 2013 - 14:14
Hvad er der for enden af tunnelen i Euroland? Lys eller ny boble?
Baggrund
26. august 2013 - 18:02
Syv læresætninger om hvordan man håndterer en social og økonomiske katastrofe - med afsæt i håndteringen af den irske kartoffelhungersnød i 1840'erne.
Baggrund
7. juli 2013 - 18:56
Claus Hjort Frederiksen har sat tyske arbejdsmarkedsreformer på dagsordenen for en borgerlig regering.
Baggrund
26. juni 2013 - 21:01
Det går ikke godt for den globale arbejderklasse. Overalt i verden falder arbejdstagernes andel af nationalindkomsten. Det viser den seneste årsrapport fra ILO.
Baggrund
21. juni 2013 - 11:30
For 15 år siden blev en aftale om investeringer, MAI-aftalen, besejret efter udbredte folkelige protester mod de rettigheder, aftalen ville give multinationale selskaber. Nu dukker aftalen op igen, denne gang i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA.
Baggrund
19. juni 2013 - 12:56
Der findes mere end de to stridende økonomiske skoler, neoklassikere og keynesianere. Marxister vil pege på modsætninger for at forstå udviklingsmuligheder.

Sider

Annonce