Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

9. maj 2010 - 16:18
Søndag d. 9. maj. Siden i torsdags er krisen uddybet. Overalt i verden er aktiekurserne strøget ned; i Europa er alle årets gevinster på dette område udraderet. Dette er kapitalmarkedet (langsigtede investeringer såsom aktier). Men også pengemarkedet, dvs. kortfristede lån, er nu ramt. Bankerne skaffer sig dag-til-dag likviditet ved bl.a. at sælge statsobligationer, men det marked frøs totalt fast for et par dage siden, i hvert fald i Danmark. Det er altså ikke blot således, at de Sydeuropæiske statsobligationer må sælges til en dårlig kurs: Ingen statsobligationer kan overhovedet sælges, for...
8. maj 2010 - 18:41
Indledning. Udsigten til omfattende besparelser i kommunerne de næste 3 til 5 år har sat gang i alle mulige spekulative overvejelser om, hvordan man undgå disse nedskæringer. De radikale og højresocialdemokrater + borgerlige økonomer taler for et efterlønsindgreb ”i stedet for besparelser”. I samme kredse er der i udstrakt grad tilslutning til brugerbetaling også som alternativ til besparelser. Mens regeringen og dens støtter og økonomer taler om, at kommunerne kan effektivisere sig ud af klemmen, herunder gennem udlicitering. Men ingen af disse ”mirakelkure” kan opveje regeringens...
6. maj 2010 - 23:18
Torsdag d. 6. maj. Atter i dag er kurserne dykket, især i Europa, men også i USA og Asien. Den europæiske gældskrise smitter af. Samtidig mister Euroen værdi. De kloge diskuterer, om vi står overfor en ny finanskrise af Lehman Brother dimensioner, måske udløst af at en stor europæisk bank må lukke grundet store tab på Sydeuropæiske papirer. ECB – den europæiske centralbank – har holdt møde i Lissabon. Dens præsident, Trichet, erklærer at banken er ’inflexible’ mht. til at opretholde prisstabilitet, og derfor ikke ville pumpe inflationsfremmende likviditet ud i systemet ved at købe...
5. maj 2010 - 16:11
DET HELLIGE LØNARBEJDE. Af Tørk Haxthausen En artikel 21.02.10 på www.care2.com/causes/human-r... fortæller, at antallet private fængsler i USA var 5 i 1998. I 2008 var der 100. Ved årtusindskiftet var det private fængselsfirma ’Correction Corporation of America’ blandt de 5 højst vurderede på New York Stock Exchange. USA har det højeste antal fængselsdømte i verden: 762 per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Storbritannien 152 og Canada 102 per 100.000 indbyggere. I Danmark opgives tallet til 65 pr. 100.000. En årsag kan være, at domstolene i en række delstater ikke er uafhængige af...
23. april 2010 - 21:51
Min kone og jeg har netop været knap 2 uger på Cuba. Jeg bilder mig ikke ind at været blevet Cuba-ekspert, bl.a. fordi jeg ikke taler spansk, men man fanger jo altid noget. Er landet et demokrati? Det mener styret, der endda definerer sig som et ’deltagerdemokrati’ (participatory democracy), og det kan da også henvise til at der er almen og lige valgret og at mere end 95% udnytter denne ret ved lokalvalg og nationale valg (se http://europa.cubaminrex.cu/English... .). Kandidaterne udvælges af diverse folkeforsamlinger, og man kan så stemme på dem eller lade være. Får en kandidat færre end 50...
15. april 2010 - 16:16
Samtidigt med, at man i en del år har lovet os, at Klimakrisen er virkelig og menneskeskabt – ligesom miljøkrisen, fødevarekrisen, energikrisen og den økonomiske krise – har de rige landes beslutningstagere demonstreret deres modvilje mod at gøre noget ved problemet, medmindre der var penge i det, sidst på CO15 i København. Meningsmålinger i USA viser, at den procent af befolkningen, der tror på en menneskeskabt klimakrise, er faldet fra næsten 60% til 36% i løbet af årets første måneder. Folk nægter at tro, at deres politikere kan være så uvidende eller forbryderiske, at de ikke griber ind,...
14. april 2010 - 22:10
• I diskussionerne om, om vi nu ikke skulle tage og redde kloden og dens klima, er det store politiske spørgsmål, om vi har råd, og lige for tiden er svaret, at det har vi ikke. I december lovede Danmark ekstra midler til klimaindsatser, men i marts er løfterne trukket tilbage. Vi har jo finanskrise, og staten har budgetkrise, og hvis det alligevel går ad Helvede til klan de så betale sig? • I diskussionerne om, om vi nu ikke for alvor skulle gøre noget for at bekæmpe fattigdom nationalt og internationalt, er et af de politiske spørgsmål, at vi naturligvis først må se om vi har råd. Og lige...
9. april 2010 - 18:07
1. Danmarks skal være ”verdens bedste - igen” Regeringens arbejdsprogram lover danskerne en gylden fremtid - om 10 år. I 2020 skal Danmark være verdens bedste på en lang række områder [Regeringens arbejdsprogram: Danmark 2020 - Viden, vækst, velstand, velfærd]: - Økonomisk skal Danmark være blandt verdens 10 rigeste lande - Uddannelsesmæssigt skal danske skolebørn være blandt de dygtigste i verden og danske universiteter bland de bedste - Sundhedsmæssigt skal vi være blandt de 10 lande i verden. Hvor man lever længst - Energi og miljømæssigt skal Danmark være blandt verdens mest...
31. marts 2010 - 12:29
Nyliberalismen er den uhæmmede kapitalisme, hvor især finanskapitalen har fået næsten frie hænder. Teorien sagde at frigørelsen fra »finansiel undertrykkelse« – dvs. demokratisk regulering – ville give et stabilt økonomisk system, fordi risici ville blive håndteret på rationel vis af banker, institutionelle investorer, hedge fonde og andre aktører; det var ikke tilfældet. Teorien sagde også, at når kun den maksimale gevinst talte, ville kapitalen blive ledt derhen, hvor der var mest brug for den; men den endte ofte i helt uigennemskuelige værdipapirer. Problemet er ikke et pludseligt moralsk...

Sider

Annonce