Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

26. november 2010 - 17:35
Danske Erhverv: Tjene 18 mia. på at afskaffe efterlønnen. Nu er det handelens - og serviceerhvervenes arbejdsgiverorganisation Danske Erhverv, der har omgangstjansen med at fremføre den velkendte universalmedicin fra borgerlige kredse om, at bare vi afskaffer af efterlønnen, så er alle Danmarks økonomiske problemer løst. Det sker i en artikel fredag d. 26. november i Børsen: "Unge afviser at betale forældrenes regning" (s. 25) Danske Erhverv har - meget sigende - ansat den tidligere CEPOS - mand Gert Laier Christensen som analysechef og fra ham flyder nu det velkendte CEPOS budskab om...
21. november 2010 - 11:48
Det er med stor betænkelighed, at vi nu træder offentligt frem med en kritik af SF’s udlændingepolitik. Hidtil har vi og vort netværk arbejdet på de indre linier, men da der stadig ikke, trods utallige opfordringer, er skabt et synligt og tilgængeligt forum på www.sf.dk for en landsomfattende debat, har vi mistet tålmodigheden. Mens stormen i sidste uge rasede i partiets bagland, var hjemmesidens forside blank og stille som en skovsø; det er barokt. Det følgende er især henvendt til SF’s medlemmer, men andre kan altså læse med. Vores hovedanliggende er at argumentere for et realistisk...
18. november 2010 - 20:54
Det er dyrt at gennemføre en retssag i USA (og det er heller ikke billigt her i DK). Omkostningerne ligger i gennemsnit på 15.000 dollars ifølge Federal Judicial Center. Skal der bruges videnskabelige eller andre specialister som vidner, kan prisen løbe op i mere end 100.000 dollars. Til gengæld er erstatningerne gerne så fede, at det er interessant at investere i dem. Da redningsarbejdere ved Ground Zero i New York rejste sag om erstatning for de skader, de havde pådraget sig, trådte en gruppe finansfolk til med et lån på 35 millioner dollars. En foreløbig afgørelse i juni tilkendte...
11. november 2010 - 10:45
Danskere rejser som bekendt meget. Seksualiteten rejser med, og nogle gange er drømmen om den store kærlighed også med på rejsen. Det er den, der både kan føre til børn og et årelangt samliv. Men den slags kan det moderne borgerlige samfund ikke tillade fuldstændig ureguleret. Begreber som ”Følg dit hjerte” hører ikke den moderne globaliserede tid til. Visse indvandrergrupper har stadig den udanske og udemokratiske tradition, at det er familierne, der bestemmer, hvem de unge skal gifte sig med. Men sådan gør vi det ikke i Danmark. Vi løfter det op på regerings- og folketingsniveau, således at...
7. november 2010 - 15:09
Længe mente man (filosofferne, videnskaben), at naturen led af rædsel for det tomme, og angav denne horror vacui som grunden til, at f.eks. en sugepumpe virkede. Nu forlyder det, at det i hvert fald ikke er naturen, som lider af rædsel for det tomme. Når det moderne menneske en sjælden gang kommer udenfor byen, hvor man kan se stjerner, aner det ikke en hyggelig. himmelsk kuppel over sig, men en ubehagelig tomhed. Milliarder af lysår med ingenting, kun spredte solsystemer, der fjerner sig fra os og hinanden med svimlende fart. Tomheden breder sig. Det gør den også i de rige samfund. Den Nye...
22. oktober 2010 - 15:32
Jeg har ladet mig fortælle at kommunismen er under en vis kritik. At have været kommunist synes at være en sygdom værre end døden. Vi tager Ole ved hånden og går ind i lyset. Lad mig give den i rollen som forsvarsadvokat og fremhæve kommunismens lyse sider. 1. Verdenskrig og den russiske revolution Kommunismen fødtes med den russiske oktoberrevolution og splittelsen af socialisterne/marxisterne i reformorienterede socialdemokrater og revolutionære kommunister. Baggrunden var de socialdemokratiske partiers skæbnesvangre svigt i august 1914, da de støttede deres respektive regeringers...
17. oktober 2010 - 22:00
”Det løftede sværd har ingen egen vilje, det er ren tomhed. Det er som et glimt af lynet. Den mand, som er ved at blive slået ned, er også ren tomhed, ligesom ham, der fører sværdet. Ingen af dem styres af en bevidsthed, der har nogen virkelighed. Eftersom hver især er ren tomhed og ikke har nogen ’bevidsthed’, er den der hugger, ikke et menneske, sværdet i hans hånd er ikke et sværd, og det ’Jeg’, som er ved at blive hugget ned, er som en forårsbrise, der splittes af et lynglimt.” Sådan skrev Zen-mesteren Takuan engang i det 17. århundrede. Citatet er hentet fra en boganmeldelse i Times...
7. oktober 2010 - 23:25
FFL11. Finanslovsforslaget for 2011, FFL11, er i hovedsagen en implementering af den aftale om genopretning af dansk økonomi, som VK- regeringen indgik med Dansk Folkeparti før sommerferien og af den første udmøntning heraf der er skete med aftalerne med kommunerne henholdsvis regionerne om økonomien i 2011. Aftalen tilsigter som bekendt at forbedre de offentlige finanser med 24 mia. kr. fra 2011 til 2013. Der skal på grundlag genopretningsaftalen på finansloven 2011 direkte ske besparelser og omprioriteringer for 4,5 mia. kr, inkl. en udvidet grønthøsterbesparelse i staten (Omprioritering 3,...
4. oktober 2010 - 16:23
Hvorfor besatte Sovjet Afghanistan i 80erne? For at hjælpe det afghanske folk med at få et moderne samfund? Måske, men det var formentlig nok så vigtigt at få kontrol med den sydlige del af stormagtens interessesfære, og Vesten mente faktisk at der også var mere offensive bevæggrunde, nemlig lettere adgang til Mellemøsten og måske en varmtvandshavn ved det Indiske Ocean. Hvorfor er vi i Afghanistan i dag? Her følger forklaringerne noget andre linier. Vi er der angiveligt for at indføre demokrati og menneskerettigheder, eller minimalt for at forhindre en tilbagevenden til Talebans...
26. september 2010 - 17:53
Løkkes mål om ”verdens bedste folkeskole”- under nulvækst. Lars Løkke Rasmussen og VK – regeringen har med Løkkes ”10 drømmemål for Danmark” og regeringens arbejdsprogram ”Danmark 2020” sat yderligere reformer på dagsordenen for folkeskolen i Danmark. Som Anders Fogh Rasmussen i 2005 i forbindelse med globaliseringsprogrammet ville skabe ”Verdens bedste folkeskole” vil Lars Løkke fra 2010 til 2020 (igen) bringe danske elever op blandt verdens 5 bedste mht. læsning, matematik og naturfag samt engelsk. Men vel at mærke uden at det må koste mere. Tværtimod må folkeskolens ressourcegrundlag i de...

Sider

Annonce