Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

30. juni 2011 - 16:52
For 100 år siden var det en almen talemåde i USA, at kun den er fri, som ikke behøver at tage mod ordrer af nogen. Ifølge den seneste, officielle statistik (maj 2011) står 13,9 millioner nu i kø for at få et lønarbejde, hvor de skal adlyde firmaets ordrer. Men 100 år er selvfølgelig lang tid. Når man i gamle dage, i Frihedens eget Land, kunne sætte lighedstegn mellem frihed og selvstændigt arbejde, må det have været underforstået, at det ikke gjaldt alle. Der var, dengang som nu, en overældende mængde nødvendigt arbejde, som ingen frivilligt ville udføre. Forudsætningen for frihed var...
21. juni 2011 - 17:41
Økonomi og ideologi. Fagøkonomi er ikke blot et spørgsmål om viden, men også om holdninger. Økonomiske vurderinger har fået en stigende rolle i den samfundsmæssige debat og i udformningen af politikken i Danmark. Næsten dagligt informeres vi i dagspressen om domme, som såkaldte topøkonomer fælder over den økonomiske politik og en bred vifte af politiske områder som eksempelvis folkeskolens specialundervisning! Dommene præsenteres i dagspressen som objektive kendsgerninger, fordi journalisterne ganske enkelte ikke giver økonomerne det nødvendige modspil. Det burde imidlertid være de fleste...
16. juni 2011 - 20:04
I beretningerne fra ’det arabiske forår’, som endnu ikke er blevet til rigtig sommer eller høst, har internettet spillet en stor rolle. Facebook, twitter og flere andre har spredt vigtige nyheder fra gruppe til gruppe med lynets hast og medvirket til sammenhold og samordning af aktioner – mellem by og land og mellem forskellige stater. Man har talt om et gryende, revolutionært århundrede, hjulpet på vej af avanceret teknologi. I grunden begyndte det hele med den bølge af colour revolutions, som lavede om på mange ting i de tidligere kommunistiske lande i Europa omkring årtusindeskiftet og...
9. juni 2011 - 18:00
Ved den nylige Matchpoint-konference på Aarhus Universitet sagde EU-diplomaten Robert Cooper blandt andet: ”Vær ikke overrasket, hvis det arabiske forår ender i borgerkrig og kaos. Det normale resultat af revolutioner er Robespierre, Khomeini, Stalin og Lenin. Diktatorer eller borgerkrig, kaos.” ”Det arabiske forår” opfattedes fra begyndelsen som forbavsende ikke-voldeligt. Det indtryk blev skabt af to faktorer – dels vores almene uvidenhed om tidligere revolutioner, dels at næsten al medie-opmærksomhed var samlet omkring de store byer og, især, Tahrir-pladsen. Hvad der skete ude på landet, i...
4. juni 2011 - 21:33
Økonomisk krise i Europa Europas økonomiske historie de sidste par år er i korthed denne: Først fik vi i 2008/09 en gigantisk økonomisk krise, udløst af at finanssektoren, der i 00-erne fik lov til at gøre stort set, hvad den ville. Det udløste et spekulationsorgie, mest dramatusk i form af boligbobler i de fleste lande, mest ekstremt i Spanien og Danmark (flexlån, lav rente, fastfrosset ejendomsskat). Det skulle staten så feje op efter. Det kostede en masse i bail-outs til banker og andre spekulanter. Det kostede også enorme hjælpepakker for at bekæmpe den negative vækst og stigende...
2. juni 2011 - 20:12
Hovedpunkterne i ”aftale” om regionernes økonomi 2012. ”Aftalen” mellem VK – regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012 er nu offentliggjort. Hovedpunkterne heri er, at sundhedsområdet i regionerne i henhold til VK s ”Genopretningspakke” og VKO s ”Genopretningsaftale” er delvist friholdt for den for kommunerne i øvrigt gældende nulvækst, idet der er afsat i alt 5 mia. kr. til realvækst på driften fra 2011 til 2103. ”Aftalen” overholder dette nøje, idet der i 2011 afsættes 1½ mia. kr. til realvækst på driften for sygehusområdet, fordelt med - ca. 650 mio. kr. til øget...
20. maj 2011 - 23:50
Aftalens indhold. Aftale om senere tilbagetrækning” mellem VK – regeringen, Dansk Folkeparti og -desværre – Det Radikale Venstre betyder, hvis aftalen gennemføres, at efterlønsalderen forhøjes nu i alt med to år fra 60 til 62 allerede fra 2014 til 2017 og hæves yderligere fra 62 til 64 år fra 2018 til 2023, mens folkepensionsalderen forhøjes med to år fra 65 til 67 år fra 2019 til 2022. Endvidere reduceres efterlønsperioden fra 5 til 3 år. Efterlønsydelsen fastsættes på 100 pct. af dagpenge fra 2017,men modregningen for pensionsopsparing skærpes på flere leder. Endelig vil forligspartierne...
15. maj 2011 - 14:09
Indledning. Det snarlige efterlønsforlig mellem VKO og Det Radikale Venstre (DRV) har bragt udsigterne til et regeringsskifte i krise. Den åbenlyse splittelse mellem S + SF (+ Enhl.) på den ene side og de radikale på den anden side svækker oppositionens troværdighed Hertil kommer, at den åbenlyse uenighed imellem S + SF og så de radikale også rejser tvivl om S + SF s økonomiske politik og om, hvilken politik en evt. ny regering vil kunne føre? En tvivl, som også svækker troværdigheden af oppositionen som regeringsalternativ og omvendt styrker den borgerlige blok. Efter mange måneder med...
15. maj 2011 - 14:08
1. Nyt udgiftsstyringssystem. I tilslutning til sin 2020 – plan vil VK – regeringen også indføre et såkaldt ”nyt styringssystem”, der skal forbedre styringen af de offentlige udgifter. Hovedelementerne heri er: • Tre udgiftslofter skal sætte bindende rammer for udgifter i hhv. stat, kommuner og regioner. • Udgiftslofterne skal vedtages i Folketinget og sætte rammerne på forhånd for både økonomiaftalerne med KL og Danske Regioner og for finansloven. • Lofterne skal gælde for en løbende 4-årig periode og dermed ligge fast for de nærmeste tre 3 år. • Stat, kommuner og regioner skal hver især og...
10. maj 2011 - 13:34
Somalia er en såkaldt ’failed state’. Faktisk har landet ingen stat og er for så vidt udtryk for den ultimative deregulering. Når der ikke er en stat, er der ingen lov, og når der ikke er en lov, er der ingen ulovlighed. For udlandet er der fordele og ulemper ved denne situation. Ulempen er at der ikke eksisterer en myndighed, der kan gribe ind overfor pirateri, men fordelen er – eller var – at der heller ikke var nogen myndighede, der kunne forhindre især europæiske trawlerfiskere i at tage for sig af retterne i de somaliske farvande. Faktisk var Somalia i mange år et herligt sted. Store...

Sider

Annonce