Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

KOMMENTAR
13. marts 2012 - 9:26
Folkestyre betyder det. At et givet folk styrer sig selv. Så kunne man blive ved at spørge dumt og sige: Hvad er et givet folk?
ANALYSE
12. marts 2012 - 13:10
ANALYSE: Mette Frederiksen lover hjælp til svage unge, men de krasse realiteter handler om økonomisk pisk, mens hjælpen er tvivlsom.
26. februar 2012 - 10:07
Folketingets socialudvalg var næsten fuldtalligt, og medlemmerne var lydhøre og tog godt imod os, da vi præsenterede dem for resultatet af Socialpolitisk Forenings høring om den gode socialpolitik. Vi var repræsentanter for Børnerådet, Projekt Udenfor og Socialpolitisk Forening og vi fortalte, hvordan en ekspertkomite af forskere, praktikere og kommunale folk har konkluderet, at der er brug for en helt andet helhedsorienteret og overskuelig socialpolitik end den nuværende opsplittede og siloopdelte. Opsplitningen er bl. a. et resultat af rigide statslige krav og af en form for specialisering...
24. februar 2012 - 12:08
Det ligger dybt i det liberale verdensbillede, at hvad der er godt for den enkelte forbruger og kapitalejer er godt for samfundet. Den ’usynlige hånd’ – dvs. konkurrencen – sørger for at uhæmmet nytte- og profitmaksimering giver det optimale resultat for samfundsøkonomien. Denne teori blev godt og grundigt dementeret af 30ernes krise. Derfor fik Keynes vind i sejlene. Han indså at for at frelse kapitalismen fra sig selv, måtte man vende liberalismen på hovedet og reparere på kollektive, samfundsøkonomiske størrelser, først og fremmest den samlede efterspørgsel. Hvad der er godt for samfundet...
19. februar 2012 - 22:37
1. Konklusion: Først og fremmest øget økonomisk pisk. SRSF vil påberåbe sig et mål om at skaffe førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Det er i sig selv sympatisk og rigtigt og der skal heller ikke herfra lyde nogen indvendinger mod, at man giver førtidspensionister og fleksjobbere flere tilbud om behandling. Tværtimod – flere tilbud vil være godt. Der hvor kæden hopper af er, når SRSF indigneret afviser de nuværende ordninger med, at man her lader mennesker gå til spilde på passiv forsørgelse. Og med det som argument samtidig åbner op for kraftige nedsættelser af ydelserne for...
14. februar 2012 - 17:29
Ny budgetlov på vej. På KL s ”Kommunaløkonomiske Forum” i januar måned bebudede finansminister Bjarne Corydon, at den økonomiske styring af de offentlige udgifter skal strammes voldsomt og at ikke mindst kommunerne skal på skrap slankekur. Det skal ske ved, at SRSF – regeringen vil genfremlægge forslaget fra den forrige VK – regering om indførelse af en budgetlov. Et udtryk for stramningen af den økonomiske politik er regeringens ønske om dansk tilslutning til ”Finanspagten i EU”, der netop dekreterer snævre grænser for de enkelte landes underskud. Som begrundelse herfor kan SRSF- regeringens...
7. februar 2012 - 10:57
I. EU s Finanspagt. Landene i eurozonen har indgået en såkaldt ”Finanspagt”, som øvrige EU lande er tilbudt at tilslutte sig. 6 af 8 lande, herunder Danmark, tegner til at ville gøre dette. Pagtens hovedindhold er, at landene er bundet af Vækst – og Stabilitetspagtens krav om, at det årlige løbende budgetunderskud højst må udgør 3 % af BNP og statsgælden højst 60 % af BNP. Hertil tilføjes målsætning for det såkaldt ”strukturelle” (konjunkturrensede) underskud, som højst må udgøre 0,5 % af BNP. Disse regler skal skrives ind i de nationale forfatninger eller tilsvarende bindende lovgivning...
3. februar 2012 - 16:00
1. S + SF´s nedtur bider sig fast. En aktuel meningsundersøgelse fra Greens rummer dårligt nyt: S + SF s vælgermæssige nedtur bider sig fast og fortsætter. Socialdemokraterne viser ingen tegn på at forbedring efter, at de efter valget gik fra omkring 24 % i tilslutning til omkring 21, 5 – en tilbagegang på op mod 3,5 % svarende til tab af 6 mandater. Og endnu værre ser det desværre ud for SF. Partiet gik som bekendt markant tilbage ved valget, hvor man mistede 7 mandater og måtte nøjes med en tilslutning på 9,2 % = 16 mandater. Men SF har siden måttet konstatere en endnu større tilbagegang og...
17. januar 2012 - 18:44
Man kan selvfølgelig være mere eller mindre afhængig af de daglige nyheder. Mediefolk forsvarer sig ofte med, at de fleste mennesker betragter nyheder som ren underholdning, ligesom computerspil og krigsfilm. Det hele bliver nok først problematisk, når publikum begynder at rode mediernes virkelighed sammen med dagligdagens. Det sker let, for de kriser, man får fremvist i aviser og TV, er som regel virkelige nok, selvom de er langt væk og kan virke uvedkommende. Det kan være en hjælp at skelne imellem de kriser, man ikke kan gøre noget ved, og dem, man kan/bør blande sig i. Det giver luft og...
5. januar 2012 - 21:55
Kapitalismen kan ikke overleve. Så klart var budskabet fra Marx. Kriserne ville blive dybere og dybere, og kapitalens modmagt – arbejderklassen – ville vokse i omfang og organisere sig, indtil vi fik en revolution, hvor arbejderklassen overtog kontrollen med produktionsmidlerne og indførte socialismen. Mere generelt hævdede Marx, at en produktionsmåde først går under, når den herskende klasse ikke længere kan regere, og den undertrykte klasse ikke længere vil regeres. Der er altså to betingelser for kapitalismens sammenbrud. Spørgsmålet er om vi nærmer os en situation, hvor de to betingelser...

Sider

Annonce