Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

analyse
18. september 2012 - 19:13
På Socialdemokraternes kongres i Ålborg 21-22. september synes partiet at være på vej væk fra klassisk socialdemokratisk politik.
analyse
13. september 2012 - 13:41
Med finanslovsforslaget for 2013 er regeringen på linje med VK. Det betyder fortsatte omfattende nedskæringer på velfærden.
analyse
12. september 2012 - 11:40
Det var privat gæld, der forårsagede krisen, ikke sløseri med de offentlige udgifter.
Moderne socialisme (6)
21. august 2012 - 12:14
Der er to modstridende linier i EL's principprogram vedrørende opfattelsen af staten og demokratiet.
analyse
17. august 2012 - 13:53
Ehvervsministerens aftale sikrer, at selskaberne kan slække på hensættelserne. Risikoen overtager opsparerne.
analyse
16. august 2012 - 13:03
Selskabsskatten er ikke en udgift, men betales af profitten. Den er ikke en omkostning, der hindrer investeringer.
anmeldelse
14. august 2012 - 16:49
"Den Store Omstilling": Analysen råber på kapitalismekritik, men Jørgen Steen Nielsen svarer ikke.
analyse
13. august 2012 - 12:23
I de vestlige kriselande lyder der røster om, at vi skal have industrien tilbage. Industrielt arbejde betragtes som mere ’produktivt’.
analyse
11. juli 2012 - 13:04
Mette Frederiksen taler gerne højt om de lediges pligter, men når det gælder at pålægge virksomheder at skabe job, er hun larmende tavs.
analyse
9. juli 2012 - 16:55
EU-topmødet i juni blev rost for at løse en stor del af eurokrisen med et snuptag, men det har hurtigt vist sig naivt.

Sider

Annonce