Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

analyse
14. januar 2013 - 12:35
SRSF's SU-reform betyder ringere tilgang, større frafald og øget social ulighed.
analyse
10. januar 2013 - 10:28
Cheføkonomen for IMF beklager nu, at fondens anbefalinger har forværret den økonomiske situation for kriseramte lande som Grækenland.
anbefaling
9. januar 2013 - 11:58
Dette er den anden artikel, der omtaler bøger om den økonomiske krise. Denne gang med fokus på USA.
anbefaling
7. januar 2013 - 15:52
Første af to artikler, der omtaler bøger om den økonomiske krise. Denne gang om krisen i Europa.
analyse
2. januar 2013 - 10:29
Kommunernes merbesparelser skyldes regeringens økonomiske sanktionssystem overfor kommunerne.
analyse
17. december 2012 - 12:18
I "Økonomisk redegørelse" forsøger regeringen at skønmale sig ud af problemerne fremfor at gøre noget.
analyse
4. december 2012 - 13:08
Med EU version 2.0 er en mere autoritær og nyliberalistisk union på vej, og den gælder for alle, skriver Kenneth Haar.
anmeldelse
3. december 2012 - 14:01
– eller Danmarks dysfunktionelle familie nr. 1. Jens Høvsgaard har gravet i kongehusets økonomi og forbindelser.
analyse
19. november 2012 - 13:07
Forbedringerne i finanslovsaftalen er små, men alternativet var værre med Venstre. Finansloven for 2013 er blå, men ansvaret er regeringens.
kommentar
14. november 2012 - 11:53
Når den private sektor ikke, trods masser af initiativer og besværgelser, vil bruge penge, bør det offentlige træde til.

Sider

Annonce