Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

kommentar
21. marts 2013 - 11:49
Gå dog ud af den regering, SF, og kæmp sammen med Enhedslisten for en anden politik. Opskriften er simpel, skriver Anders Lundkvist.
analyse
13. marts 2013 - 13:57
Begrebet finansialisering betyder ikke kun, at finansvolumen er større end realøkonomien. Finansialisering er en forfinet ny udgave af kapitalismens væsen.
analyse
6. marts 2013 - 11:56
Kun ved at spare kan vi komme ud af krisen. Problemet er bare, at politikken har den stik modsatte effekt, skriver Anders Lundkvist.
analyse
5. marts 2013 - 13:00
Dårligere forberedelse vil give ringere undervisning, og lange skoledage vil give dårligere børneliv.
analyse
1. marts 2013 - 18:02
Krisen er ikke en konkurrenceevnekrise, men en efterspørgselskrise. Vækstplanen koster flere jobs, end der skabes.
analyse
22. februar 2013 - 15:19
Overførselsindkomsterne er under angreb - også fra Mette Frederiksens side - for at sænke lønnen og rulle velfærdsstaten tilbage.
analyse
30. januar 2013 - 13:00
Den monetaristiske politik i EU dræner væksten, underminerer velfærdsstaten og splitter Europa.
analyse
23. januar 2013 - 13:10
Forhøjelsen af anlægsloftet skaber 2.000 jobs, men koster 4.000 i den kommunale service og kan tilmed betyde lavere driftsramme i 2014.
analyse
16. januar 2013 - 12:08
Hvorfor kan ADAM ikke gennemskue krisen og kapitalismen?
kommentar
15. januar 2013 - 10:45
Konservative mener, der kan være gode grunde til, at firmaer ikke betaler så meget i skat.

Sider

Annonce