Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

16. december 2011 - 22:38
DET ILLEGALE MARKED LEVER AF DET LEGALE OG BLIVER ET SPEJLKABINET I 2009 anslog OECD, at ca. 1,8 milliarder mennesker levede og arbejdede udenfor arbejdsmarkedet. De var m.a.o. ikke registrerede, arbejdet var ikke reguleret ved nogen form for lovgivning, de blev aflønnet kontant og betalte som regel ikke skat. OECD skønner, at dette uformelle (informal: læs ”sorte” ) arbejdsmarked vil omfatte to tredjedel af alle verdens arbejdere.Se http://www.oecd.org/document/54/0,3... Den umiddelbare årsag er byernes vækst. Vi holder af at fremstille det, som om folk flytter fra det håbløse liv i...
13. december 2011 - 12:07
Indledning. Eurozonen vil nu gennemføre en ny særlig Eurotraktat. Traktaten vil betyde snævre grænser for tilsluttede landes budgetunderskud og automatiske sanktioner, hvis de overtrædes, bl.a. via EU – domstolen og der skal etableres overnational kontrol med de nationale finanslove. Hermed har eurozonen for at redde euroen taget skridt mod en finansunion og en EU – stat. Finansunionen angives som nødvendigt modtræk mod gældkrisen. Den skal for det første inddæmme gældskrisen, for det andet reetablere tilliden fra ”finansmarkederne” og endelig for det tredje stabilisere økonomi og samfund i...
6. december 2011 - 14:43
Vælger flugt fra S. Det er rigtigt, rigtig dårligt nyt, at Venstre ifølge en ny meningsmåling fra Greens (se bilag forneden i denne kommentar) nu har næsten dobbelt så stor tilslutning som S. Og at den samlede tilslutning til blå blok er næsten 20 mandater større end til regeringslejren, inkl. Enhedsliste. Denne vælgerafvandring fra navnlig S peger i retning af en politisk styrkelse af Venstre og i retning af Løkkes tilbagekomst. Og kommer Løkke igen, kommer der endnu flere af Venstres katastrofale skattelettelser og endnu flere offentlige velfærdsnedskæringer. Selvforskyldt? Desværre er...
30. november 2011 - 13:41
Finansloven for 2012. Med finansloven gennemføres i 2012 en nye initiativer til i 2012 ialt5 9,5 mia. kr og i 2013 op mod 14 mia. kr. Disse ”nye initiativer’ består navnlig i en række forslag på enkeltområder: Fattigdom: Fattigdomsydelser afskaffes (starthjælp, introduktionsydelse og kontanthjælpsloft) og loft over børnefamilie og ungeydelse afskaffes. Uddannelse: Den tidligere regerings SU besparelser og deltagerbetaling på AMU – kurser fjernes, etablering af ekstra praktikpladser og skolepraktikpladser. Besparelser på elevstøtte til efterskoler annulleres. Beskæftigelse: Der gennemføres en...
27. november 2011 - 20:48
Efter mødet for en måneds tid siden, hvor halvdelen af Grækenlands gæld blev afskrevet, udtalte Jens Rhode, at han måtte vente på markedets reaktion, før han kunne sige om aftalen var fornuftig eller ej. Tydeligere kan det ikke siges, at den ’rigtige’ politik er finanskapitalens politik. Men der er to problemer ved en sådan økonomisk politik. Det første problem er politisk . Den almindelige europæer er jo ikke økonom, men modsat de fleste indenfor denne profession kan hun se ud af vinduet og lægge to og to sammen. Og det, hun ser, er at alle ofrene, alle nedskæringerne, ikke bebuder en lysere...
22. november 2011 - 18:02
Nordsøaftalen Retten til undergrunden tilhører suverænt samfundet, repræsenteret ved den danske stat. De fleste stater har her for at maximere de statslige indtægter herfra benyttet sig af et stærkt statsligt olieselskab og/eller udbud mellem private selskaber. Derfor er det besynderligt, at A. P. Møller i Danmark – for et gebyr på 40 kroner - i 1962 fik eneretsbevilling til at efterforske og udvinde olie- og gas frem til 2012. Det skete med henvisning til at bevare ressourcerne på danske hænder, hvorefter Mærsk afhændede 2/3 af bevilling til to udenlandske multinationale selskaber (Shell og...
17. november 2011 - 17:49
Min gamle ven fra Østafrika, Fugle-John, sagde engang noget, jeg ikke har glemt, selvom det var helt tilbage i 60’erne. Vi snakkede om udviklingen efter kolonitiden, hvor de mange, nye stater var opstået bag grænser, fastlagt af koloniherrerne i 1800-tallet. Nu bøvlede de med efterladte, europæiske bureaukratier, med forskellige sprog og stammeslagsmål og havde i dén grad brug for penge, men ingen steder at få dem fra. ”Det er dét med de små, selvstændige bønder,” sagde John. ”Sådan en bondefamilie sidder midt i en ø af mad, de selv dyrker; de betaler ikke skat, for de bruger kun penge i ny...
8. november 2011 - 13:56
SRSF s finanslovsforslag for 2012. Med finanslovsforslaget præsenterer SRSF - regeringen i forlængelse af regeringsgrundlaget en række nye initiativer til i 2012 i alt 8 mia. kr og i 2012 i alt lidt over 12 mia. kr.. Disse ”nye initiativer’ består navnlig i en række enkeltforslag på de ”blødere/værdipolitiske” områder: Fattigdom: Fattigdomsydelser afskaffes (starthjælp, introduktionsydelse og kontanthjælpsloft) (340 mio. kr.) og loft over børnefamilie og ungeydelse afskaffes (260 mio. kr) Energi: Tilskudspulje til energirenovering af boliger (500 mio.) Forskning: Midler øges 300 mio. kr...
31. oktober 2011 - 9:31
EU´s redningsplan. Indholdet af den netop vedtagne redningsplan for eurozonen er følgende: Græsk gældseftergivelse: Europæiske banker skal eftergive 50 % af de penge, som Grækenland skylder dem. Det er uklart, om det er oveni eller inklusive de 21 % som sommerens aftale vedr. ny græsk hjælpepakke indebar. Det har været anført, at det – i hvert fald i første omgang – skal ske som en reprofilering dvs. gennem frivillig aftale med bankerne. Frivilligheden er et forsøg på at forhindre på at forhindre, at forsikringer mod tvungen gældsnedskrivning – kaldet Credit Default Swaps - udløses...
21. oktober 2011 - 21:52
Det Globale Frie Marked siges at fungere i henhold til loven om udbud og efterspørgsel, og den pris, lederne kan opnå, er således i sig selv et bevis på, hvor dygtige, de er. Et flygtigt blik på verdens tilstand kan ikke undgå at fremkalde spørgsmålet: Dygtige? – Til hvad? Det er naturligvis helt forkert. Verdens tilstand har ingenting med elitens dygtighed at gøre. Lederne er dygtige til at lede, og deres kvaliteter kan aflæses af virksomhedens tilstand. Ikke verdens. Hvis så det meste i verden går ad helvede til, er det virkelig ikke elitens ansvar. Den er ikke ansat til at redde verden...

Sider

Annonce