Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

6. maj 2011 - 2:33
Professor i international jura ved Kent University, Nick Grief, udtalte, at angrebet forekom at være et ”udenretsligt drab uden lovmæssig fremgngsmåde … Det var måske ikke muligt at gribe ham levende, men ingen bør være udenfor lovens beskyttelse.” Han gjorde opmærksom på, at selv nazisterne fik en retfærdig behandling efter 2. verdenskrig. Dermed siger professoren, at det havde de egentlig ikke fortjent, dvs. at det i grunden var uretfærdigt at stille den type forbrydere for retten. Men hensigten med Nürnbergprocesserne var netop at vise forskellen mellem de sejrende demokratier og de slagne...
22. april 2011 - 2:45
Den 19. marts vedtog oprørerne i Libyen blandt andet oprettelsen af ”Centralbanken i Benghazi som en monetær myndighed med kompetence til at udforme Libyens pengepolitik, samt udnævnelsen af en direktør for denne libyske centralbank med foreløbigt hovedsæde i Benghazi”, som der stod i en pressemeddelelse nogle dage senere. Det fik CNBC redaktør John Carney til at spørge: ”Er det første gang, en revolutionær gruppe har oprettet en centralbank, mens den stadig står midt i kampen mod den etablerede, politiske magt? Det tyder unægtelig på, at centralbank-ledere er blevet ekstraordinært magtfulde...
17. april 2011 - 23:55
Integrationsminister Søren Pind langer ud efter Europarådets menneskeretskommissær Thomas Hammarberg og kalder ham en idiot, der ikke er grund til at lytte til, I de kredse hvor jeg færdes, fører det så til en diskussion om hvorvidt Søren Pind blot er u be regnelig eller i virkeligheden skal diagnosticeres som u til regnelig. En uberegnelig person kan godt være minister, hvis statsministeren er tilstrækkeligt slap eller overbærende. Derimod er det næppe acceptabelt at have en egentlig utilregnelig person som medlem af regeringen. Det er ingen nem vurdering. Søren Pind er en uberegnelig person...
11. april 2011 - 15:46
Diskussionen om Libyen kan til tider være lidt mærkelig. Exhibit one: I et par dage har det store tema i Danmark været om Gadaffi skal tillades at flygte (Lars Løkke og Lykketoft) eller han bør retsforfølges (Holger K. Nielsen). Men hvis Gadaffi skal retsforfølges, hvorfor så ikke arrestere en af de andre arabiske diktatorer – de er talrige som sandets i Sahara – næste gang vedkommende kommer til møde i en vestlig hovedstad, og derefter sende ham til Haag? Der er ingen grund til at antage at Gadaffi er hverken værre eller bedre end sine kolleger, når det kommer til undertrykkelse, tortur osv...
8. april 2011 - 16:33
LIBYEN – igen, igen. Hvorfor? Det har man haft svært ved at blive enige om, måske, fordi det hele skulle gå så hurtigt. I hvert fald må den libyske diktator (som slet ikke er diktator, kun rådgiver) i løbet af et par måneder have gennemgået en skrækkelig forvandling. Indtil årsskiftet havde han været et kulørt indslag på utallige pressefotos af kedelige jakkesæt (læs: statsmænd) og fået lov at slå sit luksustelt op, hvor som helst det passede ham, fordi han var så værdifuldt et medlem af verdenssamfundet. Nu er han ikke morsom mere, og det har han vel egentlig aldrig været. Midt i alle de nye...
7. april 2011 - 15:38
Danmark på vej i en økonomisk afgrund? Finansministerens troværdighed har på det seneste fået sig nogle skrammer. Først viste det af regeringen oprindeligt bebudede statsunderskud på 95 mia. kr. i 2010 sig at skyde voldsomt over målet og nu tegner det til, at også der også i 2011 og 2012 bliver underskud langt under det af finansministeren angivne. Herved er Danmark tæt på alligevel ikke at have overskredet de EU krav, som var en central begrundelse for Genopretningsplanens nulvækst og besparelser. Vi skal være de sidste til at underkende, at det kan være svært at spå om fremtiden – ikke...
31. marts 2011 - 11:59
1. Monopoler indebærer risiko for misbrug. Det har i mange år været god latin i økonomisk teori omkring statens rolle i samfundsøkonomien, at der omkring de såkaldte ”naturlige monopoler” var vigtige grunde til, at de netop var en del af den offentlige sektor og IKKE var private virksomheder. Vi taler her om anlæg og virksomheder som fx veje, lufthavne, broer, jernbaner, post, televirksomhed, vandforsyning, elforsyning o.l. Sådanne virksomheder – typisk altså indenfor infrastruktur, transport og energi samt forsyningsvirksomhed - rummer på grund af produktionens omfang og kapitalkravene...
28. marts 2011 - 16:35
Angrebet mod Libyen blev gennemført med Sikkerhedsrådets godkendelse. Kina og Rusland undlod at nedlægge veto, mod en klausul om at der ikke blev indsat landtropper. Så vidt, så godt, folkeretsligt set (om interventionen iøvrigt var fornuftig, skal jeg ikke på dette sted tage stilling til). Imidlertid udtalte SF i forbindelse med diskussionen om et indgreb, at selv om et FN mandat naturligvis var langt at foretrække, kunne partiet acceptere et angreb uden dette. Søvndal har tidligere – i helt andre sammenhænge – været ude med samme budskab ( http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/20... ); hvis der...
24. marts 2011 - 14:50
I 75 år har den danske stat haft det samme private firma som juridisk hovedrådgiver. Kammeradvokaten kaldes det i daglig tale. Mange tror det er en offentlig instans, men det er et 100 % privat firma med 309 ansatte, hvoraf de 158 er jurister. Kammeradvokaten er i praksis både en person og et firma. Firmaet hedder advokatfirmaet Poul Schmith, med Poul Schmith har været død i mange år. Dagens titulære kammeradvokat hedder Karsten Hagel-Sørensen. Han er i ledelsen af firmaet, som alle andre kammeradvokater har været det siden 1936. Staten er dette private firmas hovedklient. Men det giver også...
23. marts 2011 - 12:18
Gældskrisen. Som fremgået blev euroen og den monetære union født med ganske store økonomiske forskelligheder imellem de deltagende lande og ikke uvæsentlige økonomiske problemer hos især de sydeuropæiske deltagere, herunder Grækenland. Disse allerede værende økonomiske forskelligheder og spændinger i EU s euroområdet er blevet skærpet hen imod og navnlig efter den globale økonomiske krise (finanskrisen). EU er dermed i stigende grad blev delt op i to blokke. På den ene side har vi fortrinsvis Nord – og Centraleuropæiske ”overskudslande”, der udgøres af navnlig Tyskland samt Østrig, Holland og...

Sider

Annonce