Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

23. september 2010 - 20:42
I meget gamle dage – før -68, faktisk for mange, mange tusinde år siden – var krig et årligt tilbagevendende ritual, som blev udkæmpet mellem de levende og de døde eller, som man måske har sagt dengang, mellem de synlige og de usynlige. Eller, som man ville sige i dag, mellem de gode og de onde. Det er interessant, at de nabostammer, som man mener gennemførte rituelle krige, ofte byttede roller, sådan at den gruppe, som kæmpede for de levende i år, til næste år skulle kæmpe for de onde – undskyld, de døde. Efter alt at dømme var krigens mening i rigtigt gamle dage ikke, at erobre noget, og de...
19. september 2010 - 21:06
UNCTAD – en FN organisation – har nyligt udgivet 2010 udgaven af ’Trade and Development Report’ (TDR), se http://www.unctad.org/Templates/Web... Den er up to date (fører begivenhederne frem til juni) og er i mange henseender interessant: * den anlægger et globalt perspektiv, så man bliver klar over, hvor énsidig og provinsiel diskussionen af den økonomiske krise er her i Europa, * den kritiserer EU’s økonomiske politik ret skarpt, * den lægger vægten på beskæftigelsen, * og den tager minsandten et opgør med noget af det helligste, nemlig at fattige lande skal satse på eksport; det er for...
14. september 2010 - 11:47
Afskaffelse af efterløn vil ikke styrke fair løsning. Så sprang informations Bent Winther ud af skabet og meldte sig - blandt "efterlønsmodstanderne". Bent Winther tager hermed for det første bestik af, at meningsmålinger efter en massiv borgerlig og arbejdsgiverkampagne viser faldende tilslutning til efterlønnen. Men han vil først og fremmest hermed økonomisk ”tage presset af Fair Løsning” og opnå at "please" de radikale ved at afskaffe efterlønnen. Altså styrke oppositionens politiske og økonomiske troværdighed. Allerede her halter forslaget. At droppe efterlønnen vil IKKE styrke ”Fair...
10. september 2010 - 21:01
Artiklens første halvdel giver en nogenlunde up to date beskrivelse af kapitalmagten i Danmark. Dermed ajourfører jeg nogle tidligere undersøgelser af dette emne, se Lundkvist, 2009 og (for en kortere version) http://modkraft.dk/spip.php?article12963 . Her kan findes en mere fyldig beskrivelse af, hvordan selvejet – som vi fx kender det fra landbruget, detailhandelen og håndværket – er blevet afløst af selskabskapitalismen. En produktionsmåde baseret på enheden af kapital og arbejde (ejeren arbejder selv) og med et betydeligt indslag af kooperation (andelsbevægelsen) er blevet erstattet af en...
4. september 2010 - 23:06
Indledning: Arbejdsmarkeds – og beskæftigelsespolitikken har været et af VK – regeringens flagskibe med hensyn til introduktion af markedsmekanismer, ”konkurrence”, ”frit valg” og kontraktstyring i den offentlige sektor, ikke mindst gennem udlicitering. I to omgange – fra 2002 til 2005 og igen fra 2009 – har regeringen i betydeligt omfang privatiseret arbejdsformidling og aktivering og oparbejdet et betydeligt marked for private aktører. Det er sket med begrundelser om, at private ville være mere effektive, mindre bureaukratiske og mere innovative end det offentlige arbejdsformidlingssystem,...
2. september 2010 - 12:41
Sagerne efter COP15 kører nu i retssystemet. Både sagerne mod aktivister, der havde ambitioner for klimatopmødet, men blev søgt kriminaliserede, og mod politiet, der anholdt næsten 1.000 demonstranter og lod dem sidde i timevis i frost og pis på Amagerbrogade. Indtil nu peger pilen klart i retning af, at det er politiet, der har begået den værste kriminalitet under det mislykkede klimatopmøde. De første to klimaaktivister er blevet frifundet. Sagen om de næsten 1.000 anholdelser er endnu ikke afgjort, men i proceduren blev der leveret ganske klare indicier for, at masseanholdelsen af...
29. august 2010 - 19:13
Indledning: Debat om øget arbejdstid i ”Fair Løsning”. En del af finansieringen af S og SF s økonomiske plan ”Fair Løsning” skal som bekendt findes gennem trepartsforhandlinger med fagbevægelsen. I alt skal der ifølge ”Fair Løsning” findes 22,3 mia. kr. gennem øget arbejdsudbud, heraf 15 mia. kr gennem en gennemsnitligt højere arbejdstid. Debatten har imidlertid raset om dette element i S og SF ´s økonomiske plan. Fordi partierne præsenterede forslaget som ”12 minutter mere om dagen” blev det – vel med nogen ret – opfattet som et forslag om at forhøje den gennemsnitlige overenskomstmæssige...
18. august 2010 - 15:55
1. Behov for en ny økonomisk politik. Danmark har brug for en ny økonomisk politik og derfor for en ny regering. VKO har kørt økonomi og velfærd i sænk gennem sin økonomiske politik, der har et meget stort medansvar for både krise, ledighed og statsunderskud. Det er således hævet over enhver diskussion, at VKO s skattestop og lånereformer i væsentlig grad bidrog til skærpelse af finans- og navnlig boligkrisen i Danmark. Under krisen har VK ført ideologisk politik i stedet for økonomisk politik, idet man perspektivløst har pumpet milliarder ud i skattelettelser, som kun er blevet konverteret...
16. august 2010 - 16:25
The Founding Fathers – de mænd, som 1776 underskrev den amerikanske uafhængighedserklæring – var på en del områder ret forudseende. Da forfatningen skulle vedtages i juni, 1787, udtalte James Madison f.eks.: ”En stående hær med en magtfuld leder kan ikke længe gå i spand med friheden. Et forsvar mod fremmede farer har altid været et middel til tyranni i hjemlandet. Hos Romerne var det en vedtagen praksis at starte en krig, hver gang man frygtede en opstand. I hele Europas historie har de hære, man opretholdt under påskud af forsvar, været brugt til at underkue folket.” Han sagde også: ”Af...
13. august 2010 - 23:19
For en måneds tid siden skete der noget usædvanligt. Det ungarske parlament vedtog med 301 stemmer mod 12 at pålægge banker og forsikringsselskaber en beskeden skat på 0,5% af deres aktiver. For første gang vedtog et europæisk land at også de pyromaner, der satte verdensøkonomien i brand, skulle bidrage til dens genopbygning. De øvrige EU lande har i stedet valgt at præmiere finanskapitalens indsats ved omfattende og stort set betingelsesløse garantier og fríkøb (’bailout’), mens regningen er sendt til befolkningerne i form af omfattende nedskæringer. Den ungarske enegang affødte, ikke...

Sider

Annonce