Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

10. august 2010 - 22:47
Indledning: ”Dansk Økonomi Forår 2010”. Selvom Det Økonomiske Råd (DØR) i Rådets forårsrapport fra 2010 ikke selv bruger udtrykket katastrofekurs om dansk økonomi, var sådanne overskrifter, som rapporten ved som udgivelse i juni 2011 kaldte på i pressen. Fx i Berlingske Tidende, der skrev: ”De økonomiske vismænd slår alarm over den katastrofekurs, som dansk økonomi er slået ind på”. Nu kan man ikke være uenig i, at det just ikke går udpræget godt i dansk økonomi for tiden med krise, vækst - og produktivitetsfald og betydelig arbejdsløshed/tab af mange arbejdspladser. Ej heller kan det afvises...
5. august 2010 - 23:53
Som vi véd – regeringen har nemlig fortalt os det – er nedskæringer og besparelser ret beset en hjælp til de berørte. Når dagpengenes værdi udhules og når dagpengeperioden reduceres, er det selvfølgelig ikke fordi man vil de arbejdsløse noget ondt. Tværtimod er det udtryk for ’barsk kærlighed’, hvor man tror på at folk med lidt incitamenter får selvrespekten tilbage og kommer op af sofaen. Det er kun nedladende mennesker, der kalder dem ’ofre’. Når de sorte og brune skal leve af starthjælp, som man ikke kan leve af, så vil de tilsvarende oppe sig. Til gavn for sig selv og det danske samfund...
5. august 2010 - 2:20
1. Kritik af førtidspension og fleksjob. VK – regeringen vil i efteråret 2010 fremlægge forslag til en reform af overførselsordningerne for personer med nedsat arbejdsevne: Førtidspension og fleksjob. Forslagene kendes endnu ikke konkret, bortset fra at de Konservative har spillet ud med forslag om en midlertidig 3 årig førtidspension for unge under 40. Generelt må det forventes, at regeringens forslag vil læne sig op ad overvejelserne fra Arbejdsmarkedskommissionen. Regeringens formål er at reducere tilgangen til ordningerne, som man i lighed med arbejdsgiverorganisationer, en række...
1. august 2010 - 15:50
Er efterlønnen virkelig det økonomiske hovedproblem og er løsningen på krise, vækstfald og statsunderskud virkelig afskaffelse af efterlønnen? Resume: • Der udfoldes et voldsomt pres for at få afskaffet efterlønnen fra de nyliberalistiske kræfter blandt borgerlige partier, i arbejdsgiverkredse og blandt økonomer og Lars Løkke Rasmussen åbnede i foråret op for en ny efterlønsreform efter et valg • De nyliberalistiske argumenter mod efterlønnen falder i 3 hovedgrupper: For det første ses efterlønnen med en udgift på omkring en snes mia. kr. som (for) dyr og en væsentlig årsag til det aktuelle...
21. juli 2010 - 15:40
Krigen Mod Terror er et glimrende påhit. Der er ingen fronter, ingen fjendtlig hær kommer tromlende ind over grænsen, alting fortsætter som før, bortset fra, at en hel del rettigheder bliver inddraget, fordi terroristerne naturligvis må overvåges og bekæmpes. Når terroren udebliver, offentliggør man billeder af unge mænd, som har haft uhyggelige planer, men som, takket være statens beslutsomme indgriben, er blevet forhindret i at gennemføre dem. Sker der endelig noget, viser det, hvor farlige terroristerne er. Imens må staten føre krige i fjerne områder, hvor terroristerne kommer fra, og hvor...
29. juni 2010 - 14:10
Weekendens G20 møde viste først og fremmest at klodens økonomisk betydende lande ikke kan stå sammen om en fælles strategi for at bekæmpe gældskriserne og den økonomiske recession. EU holdt fast i sin radikale nyliberale politik, med voldsomme nedskæringer i den offentlige sektor, hvorefter arbejdsløsheden må få det, som den nu kan have det. Efter de Konservatives valgsejr i England er alle de europæiske regeringer nu enige om denne politik: Grækenland, Spanien, Portugal, Italien, Frankrig, Tyskland, Irland, England (for slet ikke at nævne Danmark) slutter i sjælden grad op om at lade...
21. juni 2010 - 15:09
Jeg har længe spekuleret over alle de pæne mennesker, som tilsyneladende gør, hvad de kan, for at ødelægge planeten og dens beboere, uden at man kan se det på dem – de ser alle sammen ud, som om de lige var kommet fra en behandling hos barberen med vådservietter og det hele. Men kommandanterne i fjerne tiders kz-lejre var jo også, efter sigende, flinke familiefædre og venlige personer, selvom de boede lige midt i det altsammen. Man glemmer så let, og nutidens elskværdige finansfolk og politikere går jo ikke rundt i barske uniformer og råber op ved massemøder. Man vil egentlig gerne tage dem...
16. juni 2010 - 14:17
Resume: Med den indgåede ”Aftale” mellem regeringen og KL om ”Kommunernes økonomi i 2011” har regeringen fået effektueret sin politiske aftale med Dansk Folkeparti om nulvækst i kommunerne. Der er derfor ret beset ikke tale om nogen aftale, men et diktat, som tilmed garneres med yderligere stramninger af det straffesystem, som VKO allerede i finanslovsaftalen for 2008 indførte, hvis kommunerne overskred regeringens udgifts – eller skatterammer. Alt i alt indebærer denne økonomi”aftale” en yderligere indskrænkning af kommunernes økonomiske råderum og dermed af det kommunale selvstyre, som...
15. juni 2010 - 2:51
Resume: Ifølge VK – regeringen friholder aftalen om regionernes økonomi for 2011 sundhedsområdet for nulvækst, idet der fra 2011 til 13 afsættes i alt 5 mia. kr. til realvækst på det regionale sundhedsområde. Fritagelsen er dog mere af navn end af gavn. Aftalen tillader kun regionerne en vækst svarende til det, som regeringen på forhånd har afsat i 2015 – planen til området. Det er langt mindre end sundhedsudgifterne faktisk er steget i de seneste år, idet de i den nuværende regerings tid årligt er steget mellem 3 og 4 mia. kr. i gennemsnit. Hvilket ikke skyldes sløseri med midlerne, men i...
10. juni 2010 - 0:30
Dèjá-vu er det fine navn på den oplevelse, at man genkender et sted eller en hændelse, man ikke før har været ude for. Der snakkes demokrati og retsstat og frihed og danskhed som aldrig før – men er man rigtigt gammel, klinger det hele som et ekko af noget, man engang har oplevet. Hvornår var det nu, det var? For nu at starte et helt uskyldigt sted: En sommeraften sad vi to 15-årige skoledrenge på værtshuset Kap Horn i Nyhavn og drak øl. Vi sad der ikke, fordi vi syntes, det var morsomt at gå på værtshus, og vi drak ikke øl, fordi vi kunne lide det. Vi havde heller ikke råd, for hvis man...

Sider

Annonce